Avgifter


Medlemsavgifter
————————–

I Crazy Stepz betalar du medlemsavgift

100 kr/år (gäller oavsett när du börjar)

Kursavgifter
————————–

Kursavgifter anges för varje kurs.

Betalning & Anmälan

————————–

Samtliga kursavgifter betalas per kurstermin och skall vara föreningen tillhanda senast 3 veckor innan kursstart.

Anmälan till kurser görs via ”Verksamhet –> Kurser –> Anmälan” i menyn på hemsidan
Där väljer ni vilken kurs ni vill anmäla er till och fyller i de uppgifter som efterfrågas.

OBS! Glöm inte att fylla i er epostadress.

Du kommer att få ett epost tillbaka som meddelar att vi har tagit emot Din anmälan. Om Du blir tilldelad plats på kursen kommer det ett nytt epost som meddelar att Du är antagen och där står också till vilket bankgiro-nummer betalning skall ske till och Ditt personliga OCR-nummer Du skall ange vid betalning. (OCR numret är personligt och endast till den kurs Du anmält Dig till. Vid anmälan till fler kurser kommer det ett OCR-nummer till varje kurs).

Som medlem har man rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.

Genom att man godkänner sitt medlemskap samtycker man att föreningen registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter enligt GDPR