Verksamhetsplan 2022

Styrelsen: Styrelsemöten inkl planering: 4

Medlemmar:

Årsmöte: Mars/April

Kursverksamhet: Bugg, Blues, Socialdans

Veckokurser: Inga planerade just nu.

Helgkurser:
13 – 14 November: Bluesdans med Ann-Charlotte Vacker och Thomas